Ενδιαφέρον για κομποστοποίηση: Ενδιαφέρονταν το 37% των ερωτηθέντων

Προκειμένου να καταλάβει τι σκέφτεται ο πολίτης σχετικά με την κομποστοποίηση, το έργο LIFE PAYT πραγματοποίησε έρευνα στην περιοχή παρέμβασης του συστήματος PAYT (μόνο πληρωμή-τι-είναι-πετάγεται), η οποία υλοποιείται στη γειτονιά της Forca, στο Αβέιρο.

Μόνο δύο στους 76 ερωτηθέντες χρησιμοποιούν οργανικά απόβλητα για λίπασμα. Ένας από αυτούς είναι ο Rui Jorge Sousa, ο οποίος λιπασματοποιεί στην αυλή του για επτά χρόνια. Αναφέρει ότι η καλλιέργεια φρούτων και λαχανικών έχει γίνει συνήθεια και δεν θεωρεί προσπάθεια κομποστοποίησης και, στη συνέχεια, να δει τα καλά αποτελέσματα στις φράουλες και στο μαρούλι. «Αρκεί να εναποθέτουμε οργανικά απόβλητα στο κομπόστα, από καιρό σε καιρό να ανακατεύουμε και μετά την υποβάθμιση, να εισάγουμε το κομπόστ στον κήπο», εξηγεί ο Rui.

Οι συντονιστές του έργου LIFE PAYT πιστεύουν ότι ο αριθμός των κατοίκων που λιπασματοποιούν στη γειτονιά θα μπορούσε να αυξηθεί με εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Σε μία από τις ερωτήσεις της έρευνας, δημιουργήθηκε ένα υποθετικό σενάριο στο οποίο οι κομποστοί διανεμήθηκαν δωρεάν. Σε αυτήν την περίπτωση, το 37% των ερωτηθέντων ενδιαφερόταν να λιπασματοποιήσουν εάν τους έδιναν κομποστοποιητές, εκτιμώντας έτσι τα οργανικά απόβλητα.