Ειδική έκθεση: αντιμετώπιση των σκουπιδιών

Πώς μπορούμε να ανακυκλώσουμε περισσότερο και τι αλλαγές βρίσκονται μπροστά είναι το θέμα της ειδικής έκθεσης του Σαββάτου.

Έως το 2022, η Πορτογαλία πρέπει να ανακυκλώνει το 50% των ανακυκλώσιμων αποβλήτων, όπως χαρτί και πλαστικό. Προς το παρόν, ένα μεγάλο μέρος των αποβλήτων μας καταλήγει να κατατίθεται σε χώρο υγειονομικής ταφής ή να καίγεται σε αποτεφρωτήρες.

Πρωτότυπα νέα στα SIC Notícias