Η Condeixa ενσωματώνει το έργο για να πληρώνει μόνο τα σκουπίδια που κατασκευάζονται

Ο δήμος Condeixa εντάχθηκε στο διεθνές σχέδιο LIFE PAYT, σε συνεργασία με άλλους πορτογαλικούς δήμους (Aveiro και Lisbon) και τη νότια Ευρώπη, για την προώθηση της ανακύκλωσης και τη μείωση της παραγωγής αδιαφοροποίητων αποβλήτων.

Στην Condeixa αυτό το έργο προβλέπει την πραγματοποίηση μελέτης για την εφαρμογή ενός τιμολογιακού μοντέλου βάσει της αρχής “Pay-as-You-Throw”, δηλαδή “πληρώστε μόνο ό, τι πετάτε”. Αυτό το τιμολόγιο θα εφαρμοστεί για παραγωγούς μη οικιακών αστικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένου του εμπορικού τομέα. Για το σκοπό αυτό, τα εμπορευματοκιβώτια για αποκλειστική χρήση θα διανεμηθούν, ταυτοποιημένα με μια ετικέτα, μέσω της οποίας υπολογίζεται ο όγκος των αδιαφοροποίητων αποβλήτων. Όσο περισσότερα πακέτα χωρίζονται για ανακύκλωση, τόσο λιγότερα αδιαφοροποίητα απόβλητα παράγεται και, κατά συνέπεια, τόσο χαμηλότερη είναι η τιμή που πρέπει να καταβληθεί για το τιμολόγιο συλλογής απορριμμάτων.

Πρωτότυπα νέα στο ενημερωτικό δελτίο Condeixa