Επαναληπτικές επισκέψεις στην Εγχώρια Κομποστοποίηση στο Urbanization Forca-Vouga, στο Αβέιρο

Το Life PAYT Project πραγματοποιεί επισκέψεις παρακολούθησης σε κατοίκους που έχουν προσχωρήσει στην οικιακή κομποστοποίηση, στο Urbanização da Forca-Vouga, στο Aveiro, στις 5 και 12 Σεπτεμβρίου.

Αυτοί οι κάτοικοι έλαβαν κιτ κομποστοποίησης και εκπαιδεύτηκαν από τον Engª Maria José Valinhas, έναν ειδικό σε αυτόν τον τομέα. Ο στόχος είναι η παροχή βοήθειας, η βελτίωση της διαδικασίας κομποστοποίησης και ο φωτισμός των συμμετεχόντων, παρακινώντας τους.

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί η 2η έκδοση του μαθήματος οικιακής κομποστοποίησης, με την απονομή κομποστοποιητών και κατάρτισης σε άλλους κατοίκους που ζουν σε αυτήν τη γειτονιά του Aveiro.