Ημερίδα με θέμα «Βιώσιμη διαχείριση απορριμμάτων» που διοργάνωσαν το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και ο Δήμος Βριλησσίων

Στις 20 Δεκεμβρίου 2021, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με τον Δήμο Βριλησσίων διοργάνωσε εργαστήριο με θέμα «Αειφόρος διαχείριση απορριμμάτων» με στόχο ακαδημαϊκούς, ερευνητές και φοιτητές. Για το σκοπό αυτό, προσκλήθηκαν εκπρόσωποι όλων των ακαδημαϊκών βαθμίδων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθώς και εκπρόσωποι της Ένωσης Λειτουργών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Τμήματος Αθηνών. Μεταξύ των 28 συμμετεχόντων ήταν και εκπρόσωποι τεχνικού ενδιαφέροντος για το έργο από τον Δήμο Βριλησσίων. Οι ομιλητές συμμετείχαν:
• Δήμαρχος Βριλησσίων κ. Ξενοφών Μανιατογιάννης
• Καθηγήτρια ΕΜΠ, κα Μαρία Λοϊζίδου
• Πρόεδρος Λειτουργών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β’ Τμήματος Αθηνών κ. Διονύσης Προβής
• Αντιδήμαρχος Δήμου Βριλησσίων κ. Αλέξης Μαυραγάνης
• Εκπρόσωπος του έργου LIFE PAYT, κα Μαρία Κασιδόνη
• Εταιρεία D-WASTE, κ. Αντώνης Μαυρόπουλος
• Εκπρόσωπος του followgreen project και του Ελληνικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (HSWMA), κα Σοφία Σπηλιωτάκου
• Ειδική Σύμβουλος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων, κα Κατερίνα Καπετανάκη
Το Εργαστήριο ήταν μέρος μιας συζήτησης για τα εμπόδια στην υλοποίηση ενός έργου PAYT σε ελληνικό δήμο, λαμβάνοντας υπόψη την υπάρχουσα κατάσταση. Η συνομιλία ενσωμάτωσε επίσης θέματα σχετικά με την τεχνική ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος PAYT που εστιάζει στην εκτροπή των ρευμάτων απορριμμάτων με ενδιαφέρον ανακύκλωσης από κάδους μεικτών απορριμμάτων. Με αυτόν τον τρόπο επισημάνθηκε και συζητήθηκε με το συμβουλευτικό συμβούλιο η μεταφορά της εμπειρίας του συστήματος LIFE PAYT σε άλλους Δήμους. Τέλος, τονίστηκε ο χαρακτήρας της βιώσιμης διαχείρισης απορριμμάτων συζητώντας τις πιο πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές στον τομέα της διαχείρισης απορριμμάτων.