Τεχνική επίσκεψη στο σύστημα PAYT στο ιστορικό κέντρο της Γκιμαράες

Στις 15 Νοεμβρίου, η τεχνική ομάδα του έργου LIFE PAYT επισκέφθηκε το VITRUS Ambiente για να παρακολουθήσει την εφαρμογή του PAYT στο ιστορικό κέντρο.

Η επίσκεψη είχε ως κύριο στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών στα συστήματα PAYT. Συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με το σύστημα, συχνότητες συλλογής, ισχύουσα τιμολόγηση, εκστρατείες ευαισθητοποίησης, μεταξύ άλλων. Καθ ‘όλη τη διάρκεια του απογεύματος, η ομάδα του έργου LIFE PAYT συνόδευσε μία από τις συλλογές από πόρτα σε πόρτα που πραγματοποίησε η VITRUS.

Καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους εφαρμογής του συστήματος PAYT, ήταν ήδη δυνατό για τον δήμο να αυξήσει την ποσότητα των ανακυκλώσιμων κατά 126% και να μειώσει τις αδιαφοροποίητες κατά 34%. Πρέπει να σημειωθεί ότι το σύστημα που εφαρμόστηκε στο Γκιμαράες, περίπου πριν από ένα χρόνο, έχει ήδη λάβει αξιότιμη αναφορά από τα πράσινα βραβεία έργου.