Τεχνική συνάντηση μεταξύ του Δημοτικού Συμβουλίου του Αβέιρο, του SUMA και του CITIBRAIN

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Aveiro πραγματοποίησε συνάντηση με τις εταιρείες SUMA και CITIBRAIN στις 24 Απριλίου 2018 για να συζητήσουν και να διευκρινίσουν τεχνικά ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία των νέων εμπορευματοκιβωτίων που θα εγκατασταθούν στη γειτονιά της Forca Vouga.

Η CITIBRAIN, υπεύθυνη για την ανάπτυξη του λογισμικού και του υλικού για τα νέα εμπορευματοκιβώτια, συζήτησε με το Δημοτικό Συμβούλιο του Aveiro και τη SUMA (εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία συλλογής) πρακτικές πτυχές και φροντίδα που πρέπει να ληφθεί κατά τη συλλογή αστικών απορριμμάτων και κατά το πλύσιμο / απολύμανση εμπορευματοκιβώτια για την αποφυγή ζημιών σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό.