Το σύστημα επιλεκτικής συλλογής αποβλήτων διαθέτει πλέον τεχνολογικό όχημα

Η Condeixa έκανε ένα ακόμη βήμα στην εφαρμογή ενός πλήρους συστήματος διαχωρισμού και ανακύκλωσης αποβλήτων. Είναι η απόκτηση ενός νέου οχήματος με προδιαγραφές για την επιλεκτική συλλογή αστικών αποβλήτων. Το όχημα έφτασε αυτήν την εβδομάδα, με πρωτοβουλία του Δήμου Condeixa-a-Nova και θα χρησιμοποιηθεί σε κυκλώματα για τη συλλογή ανακυκλώσιμων αποβλήτων, δηλαδή από πόρτα σε πόρτα με καταστήματα και υπηρεσίες.

Με χωρητικότητα μεταφοράς φορτίου 11 m3, το όχημα αντιπροσώπευε μια επένδυση περίπου 146 χιλ. Ευρώ, το 85% επιστράφηκε από το POSEUR (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιωσιμότητα και Αποδοτικότητα στη Χρήση Πόρων), εντός του πεδίου εφαρμογής της εφαρμογής που ορίζεται ως (DEIXA) -η ΠΟΡΤΑ. Για τις αντίστοιχες δημοτικές υπηρεσίες, «είναι μια θεμελιώδης επένδυση για την εφαρμογή του συστήματος PAYT», το οποίο θα εφαρμοστεί το 1ο τρίμηνο του επόμενου έτους. Αυτό το σύστημα εγκαθίσταται με μη οικιακούς παραγωγούς αποβλήτων (καταστήματα, μπαρ, εστιατόρια), για να ενθαρρυνθεί η μείωση των αδιαφοροποίητων αποβλήτων και να αυξηθεί η επιλεκτική συλλογή. Σε αυτό το πλαίσιο, καθορίστηκε το τιμολόγιο PAYT, «πιο δίκαιο και δίκαιο, το οποίο ωφελεί όσους παράγουν λιγότερο αδιαφοροποίητα απόβλητα», προσθέτει οι δημοτικές πληροφορίες.

Το νέο τιμολόγιο δεν θα αναπροσαρμόζεται πλέον στην κατανάλωση νερού, όπως συμβαίνει σήμερα, και θα σχετίζεται με τον όγκο των αδιαφοροποίητων αποβλήτων, που λαμβάνονται υπόψη κατά τη στιγμή της συλλογής.

Παρακολούθηση υπολογιστών Το όχημα συλλογής αστικών αποβλήτων θα λάβει τεχνολογία RFID (εγκατάσταση υλικού για τη συλλογή και συστηματοποίηση πληροφοριών σχετικά με τους παραγωγούς) για την παρακολούθηση του όγκου των αποβλήτων που παράγει κάθε παραγωγός. Υπενθυμίζεται ότι, περίπου πριν από ένα μήνα, ο Δήμος Condeixa-a-Nova έλαβε ήδη ένα άλλο όχημα συλλογής αδιαφοροποίητων αστικών αποβλήτων, χωρητικότητας 15 m3, που αποκτήθηκε με την ίδια αίτηση στο POSEUR, που αντιπροσωπεύει επένδυση σχεδόν 155 χιλιάδες ευρώ, το 85% συγχρηματοδοτείται από αυτό το πρόγραμμα, ενώ τα υπόλοιπα παρέχονται από τον δήμο.