Το LIFE PAYT επιδιώκει καινοτομία με τη νέα έκδοση του πρωτοτύπου αποβλήτων

Μετά την αφαίρεση των εμπορευματοκιβωτίων PAYT από την Bairro da Forca Vouga, το Σεπτέμβριο του 2018, λόγω προβλημάτων που προέκυψαν κατά την αρχική φάση δοκιμών, αυτά τα εμπορευματοκιβώτια μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας προμηθευτών για επισκευή και βελτίωση.

Η έκδοση 2 του δοχείου PAYT θα έχει έναν άλλο τύπο περιστρεφόμενου τυμπάνου, απλούστερο και λιγότερο πιθανό να μπλοκάρει. Η χωρητικότητα αυτού του τυμπάνου όπου εναποτίθενται τα απόβλητα θα αυξηθεί επίσης, καθώς σύμφωνα με την τροφοδοσία των κατοίκων, τα 25L της πρώτης έκδοσης ήταν ανεπαρκή. Το άνοιγμα θα αυξηθεί επίσης για να διευκολυνθεί η απόρριψη αποβλήτων, όπως προτείνουν ορισμένοι κάτοικοι.

Λόγω της εμφάνισης ρωγμών στο κάλυμμα δίπλα από τα μεταλλικά στηρίγματα κατά τη διάρκεια της περιόδου δοκιμής (Μάιος-Σεπτέμβριος 2018), αυτή η παρέμβαση θα χρησιμοποιηθεί για να προχωρήσει η δομική ενίσχυση αυτών των περιοχών.

Μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι βελτιώσεις, μια δεύτερη έκδοση του κοντέινερ PAYT θα εγκατασταθεί στη γειτονιά, θα αναθεωρηθεί και θα βελτιωθεί, για χρήση από τους κατοίκους και για τον έλεγχο της λειτουργίας του.