Το LIFE PAYT Project συγκεντρώνει οντότητες από την περιβαλλοντική περιοχή στο Aveiro για να συζητήσουν ιδέες

Στις 29 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της Επιτροπής Παρακολούθησης και της Επιτροπής Διαχείρισης του έργου LIFE PAYT, στην οποία συμμετείχαν φορείς όπως APA, CCDRC, ERSAR, ESGRA, ERSUC, LIPOR, Maiambiente, VALORSUL , Vitrus Ambiente, Πανεπιστήμιο του Aveiro και η ένωση ZERO.

Αυτή η πρώτη συνάντηση είχε ως κύριο στόχο την παρουσίαση του έργου και την κοινή χρήση των πρώτων αποτελεσμάτων. Μετά από μια σύντομη παρουσίαση, που πραγματοποιήθηκε από τα μέλη του έργου, ακολούθησε μια συμμετοχική συζήτηση. Στο τέλος, η Επιτροπή Παρακολούθησης παρουσίασε τη συμβολή της και μερικές προτάσεις για βελτίωση, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στο έργο εφαρμογής που θα πραγματοποιηθεί τους επόμενους μήνες.