Η Αρχή Κανονισμού Υπηρεσιών Υδάτων και Αποβλήτων δημοσίευσε έναν τεχνικό οδηγό για την εφαρμογή των συστημάτων PAYT

Στις 14 Δεκεμβρίου 2017, η ERSAR (Αρχή ρύθμισης υπηρεσιών ύδατος και αποβλήτων) παρουσίασε μια προκαταρκτική έκθεση για διαβούλευση στον τομέα με τίτλο: «Τεχνικός οδηγός για την εφαρμογή συστημάτων PAYT». Αναμένεται ότι αυτό το έγγραφο θα γίνει ένα πρακτικό εργαλείο για την υποστήριξη της εφαρμογής των συστημάτων PAYT και των δασμολογικών κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων περιγραφικών κεφαλαίων και συστάσεων για την προετοιμασία ενός σχεδίου εφαρμογής. Το έγγραφο, διαθέσιμο εδώ, μπορείτε επίσης να συμβουλευτείτε τον ιστότοπο ERSAR: http://www.ersar.pt/pt/site-comunicacao/site-noticias/Paginas/Guia-t%C3%A9cnico-de-implementa%C3%A7%C3%A3o-de-sistemas-PAYT—.aspx