Το έργο LIFE PAYT συμμετέχει σε εκδήλωση στην Ελλάδα

Η ομάδα του έργου LIFE PAYT ήταν παρούσα στο «6ο Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» που πραγματοποιήθηκε στη Νάξο (Ελλάδα), μεταξύ 13 και 17 Ιουνίου, με τις παρουσιάσεις «Περιβαλλοντικές εκτιμήσεις για τη συλλογή MSW: Μια τοπική περίπτωση μελέτη μέσω της εφαρμογής LCA ", που προωθήθηκε από τον Álvaro Braña και" Επισκόπηση των εμπειριών τιμολόγησης Pay-as-you-to-throw στην Πορτογαλία ", που ετοίμασε η Anita Neves.

Οι παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες στον ιστότοπο της εκδήλωσης για διαβούλευση στη διεύθυνση: https://naxos2018.uest.gr/