1η επέτειος του έργου LIFE PAYT

Το έργο LIFE PAYT γιόρτασε, στις 6 Σεπτεμβρίου, την πρώτη επέτειο!

Για να γιορτάσει αυτό το ορόσημο, ο συντονισμός του έργου διοργάνωσε μια συγκέντρωση στο Escola Superior Agrária de Coimbra, όπου συγκέντρωσε υπαλλήλους και φίλους.

Αυτή η γιορτή χαρακτηρίστηκε από ένα ανεπίσημο και χαρούμενο πνεύμα, το οποίο συνέβαλε στην ευχάριστη βραδιά και στον φιλόξενο χώρο.Τονίστηκε η σημασία του έργου LIFE PAYT και η ενέργεια διπλασιάστηκε για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 2ου έτους του έργου.