Κατάρτιση και εσωτερική συζήτηση του έργου LIFE PAYT – Δήμος της Λισαβόνας

Στις 8 Σεπτεμβρίου, το Υπουργείο Αστικής Υγιεινής του Δημοτικού Συμβουλίου της Λισαβόνας διοργάνωσε σύνοδο για εσωτερική αποκάλυψη των κύριων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Τμήμα.

Μεταξύ των παρουσιάσεων, αποκαλύφθηκε το έργο που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της σύναψης συμβάσεων και της εφαρμογής του δασμού αποβλήτων σε μεγάλους παραγωγούς και το ευρωπαϊκό έργο LIFE PAYT.

Αυτή η εσωτερική εκδήλωση είχε ως στόχο να μοιραστεί πληροφορίες και εμπειρίες και να προωθήσει μια άτυπη συζήτηση μεταξύ των εργαζομένων, άμεσα ή έμμεσα που συμμετέχουν σε αυτό το έργο.

Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο των Κοινωνικών Υπηρεσιών της CML, όπου ήταν παρόντες περίπου 50 υπάλληλοι της DHU.