Το έργο Consortium LIFE PAYT εγκρίθηκε που περιλαμβάνει το Δημοτικό Συμβούλιο του Aveiro

Το έργο LIFE, που υποβλήθηκε στην «πρόσκληση 2015» του χώρου «Περιβάλλον και αποδοτικότητα των πόρων», που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούνιο του 2016, με τίτλο «PAYT – Εργαλείο για τη μείωση των αποβλήτων στη Νότια Ευρώπη», στοχεύει στην αλλαγή στρατηγικών, ξεπερνώντας τα υπάρχοντα εμπόδια , και να συμβάλει στη μετατροπή της γνώμης των υπευθύνων λήψης αποφάσεων (τοπικοί εκλεγμένοι αξιωματούχοι, τεχνικό προσωπικό) και να εξαλείψει τις παρανοήσεις σχετικά με το PAYT (Pay-As-You-Throw).

Οι τοπικές αρχές θα εκτίθενται σε καινοτόμες μεθόδους (σε αυτό το νότιο τμήμα της Ευρώπης), σε τεχνολογίες και δράσεις, με κύριο στόχο την πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση και επιλεκτική συλλογή αποβλήτων, να τους ενθαρρύνουν να υιοθετήσουν διαφορετικές πρακτικές και να τις χρηματοδοτήσουν. Το LIFE PAYT έχει τέσσερις βασικούς στόχους:

  1. Μείωση των αποβλήτων από στέγαση και εμπορικά απόβλητα ·

  2. Αύξηση ποσοστών ανακύκλωσης για απορρίμματα συσκευασίας.

  3. Δείξτε ότι το PAYT είναι αξιόπιστο, αλλάζοντας τη νοοτροπία των τοπικών υπευθύνων λήψης αποφάσεων στους Δήμους της Νότιας Ευρώπης, με αποτέλεσμα οφέλη και συμβάλλοντας στην υλοποίηση των περιβαλλοντικών στρατηγικών και στόχων της ΕΕ ·

  4. Προώθηση της αναπαραγωγής της έννοιας σε άλλες περιοχές με τα ίδια προβλήματα.

Συνοπτικά, το έργο θα κάνει τους δήμους LIFE PAYT πρωτοπόρους στο σχεδιασμό ενός PAYT που αυξάνει τη βιωσιμότητα και την οικονομική αυτοπεποίθηση. Κυρίως, η επιτυχής προσαρμογή του PAYT στους δήμους της νότιας Ευρώπης, είναι ο στόχος, κάτι που δεν επιτεύχθηκε ποτέ πριν.

Στο Αβέιρο, αυτό το έργο θα υλοποιηθεί σε πιλοτική περιοχή που στεγάζεται κυρίως, χρησιμοποιώντας διαφορετικές στρατηγικές για να συνδέσει τον παραγωγό αποβλήτων με την ποσότητα των αποβλήτων που παράγονται πραγματικά, δηλαδή χρησιμοποιώντας ετικέτες RFID σε μεμονωμένους σάκους σκουπιδιών ή δίνοντας πρόσβαση στα δοχεία για απόθεση αποβλήτων μέσω κάρτας ταυτοποίηση. Το αποτέλεσμα επικεντρώνεται στον σχεδιασμό δίκαιων και δίκαιων τιμολογίων αποβλήτων, προσαρμοσμένων κοινωνικά και πολιτικά στη Νότια Ευρώπη.
Το έργο, το οποίο ανέρχεται σε δυόμισι εκατομμύρια ευρώ, ήταν ένα από τα έργα που εγκρίθηκαν στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων του 2015 για το πρόγραμμα LIFE, το οποίο διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και διευθύνεται από τον καθηγητή Dr. Célia Dias-Ferreira, συντονιστή της ερευνητικής ομάδας στο Περιβάλλον και Κοινωνία CERNAS – Κέντρο Μελέτης Φυσικών Πόρων, Περιβάλλοντος και Κοινωνίας Escola Superior Agrária του Πολυτεχνικού Ινστιτούτου Κοΐμπρα (IPC). Το έργο θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου 2016 και θα διαρκέσει για 3 χρόνια. Η κοινοπραξία με επικεφαλής την IPC περιλαμβάνει επτά ακόμη εταίρους: το Δημοτικό Συμβούλιο του Aveiro (CMA), το Δημοτικό Συμβούλιο της Λισαβόνας, το Δημοτικό Συμβούλιο Condeixa-a-Nova, το Δημοτικό Συμβούλιο της Λάρνακας (Κύπρος), το Δημοτικό Συμβούλιο της Βριλήσσια (Ελλάδα), το Τεχνικό Πανεπιστήμιο Εθνικό Αθηνών (Ελλάδα) και Πανεπιστήμιο του Αβέιρο