Υλοποίηση του έργου LIFE PAYT στη Λισαβόνα που παρουσιάστηκε στις Αζόρες

Στις 17 Μαΐου, ο Αντιπρόεδρος του Δήμου της Λισαβόνας, Duarte Cordeiro, παρουσίασε το έργο LIFE PAYT: PAYT στη Λισαβόνα, στο 5ο Τεχνικό Σεμινάριο της ERSARA (Ρυθμιστική οντότητα για τις υπηρεσίες ύδατος και αποβλήτων των Αζορών), πόλη Horta, νησί Faial.

Μπορείτε να συμβουλευτείτε το πρόγραμμα και τις παρουσιάσεις του συνεδρίου στη διεύθυνση:

http://vstersara.epizy.com/apresenta%C3%A7%C3%B5es.html