Σύναψη νέων συμβάσεων PAYT με μεγάλους παραγωγούς αποβλήτων στη Λισαβόνα

Η στρατηγική σύναψης νέων συμβάσεων με μεγάλους παραγωγούς, λαμβάνοντας υπόψη τιμολόγια που βασίζονται στο σύστημα PAYT (πληρώνουν μόνο ό, τι πετάτε) αποδείχθηκε σημαντική για την υλοποίηση του έργου στη Λισαβόνα.

Το σύστημα βασίζεται στην τοποθέτηση ενός σειριακού αριθμού σε κάθε εμπορευματοκιβώτιο και στη σύναψη σύμβασης με κάθε σημαντικό παραγωγό, με το τιμολόγιο που εφαρμόζεται βάσει του αριθμού και του όγκου των απαιτούμενων εμπορευματοκιβωτίων (ανάλογα με τον όγκο δημιουργήθηκε) και τη συχνότητα συλλογής κάθε σειράς, όπως ορίζεται σε κάθε μία από τις συμβάσεις που έχουν υπογραφεί με τον δήμο.

Ο δήμος προβλέπει ότι τους επόμενους μήνες ο αριθμός των υπογεγραμμένων συμβάσεων θα αυξηθεί σημαντικά.