Απογραφή LIFE PAYT στη Λισαβόνα – η δράση δημιουργεί βάση δεδομένων για τους μεγάλους παραγωγούς

Για την υλοποίηση και την παρακολούθηση του έργου LIFE PAYT στη Λισαβόνα, ήταν απαραίτητο να αναπτυχθεί μια βάση δεδομένων που θα περιέχει βασικές πληροφορίες για την εφαρμογή του PAYT, συγκεκριμένα: ταυτοποίηση μεγάλων παραγωγών αποβλήτων, ταυτοποίηση εμπορευματοκιβωτίων (χρησιμοποιώντας σειριακό αριθμό) , αναγνώριση του όγκου των δοχείων και της συχνότητας συλλογής, ανά σειρά.