Ο Δήμος του Aveiro και η IPC επισκέπτονται τη Maiambiente

Στις 13 Ιουνίου, η ομάδα του Δήμου του Αβέιρο και της IPC επηρέασε το έργο LIFE PAYT επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Maiambiente.

Η Maiambiente ως πρωτοπόρος στην εφαρμογή των συστημάτων PAYT, ο κύριος στόχος της επίσκεψης ήταν η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών σε συστήματα διαχείρισης αστικών αποβλήτων. Συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με το σύστημα, τη συχνότητα είσπραξης και το ισχύον τιμολόγιο στο δήμο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης ήταν επίσης δυνατό για τον Δήμο του Aveiro να δει τα συλλογικά εμπορευματοκιβώτια με έλεγχο πρόσβασης που υπάρχουν στη Maia, παρόμοια με εκείνα που θα αποκτήσει η Aveiro για εφαρμογή στο σύστημα PAYT στο Bairro da Forca.