Ημερίδα με θέμα «Εκτροπή Βιοαποβλήτων» που διοργάνωσε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Στις 18 Νοεμβρίου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο πλαίσιο του έργου LIFE PAYT, διοργάνωσε θεματικό εργαστήριο για την εκτροπή των βιοαποδομησίμων αποβλήτων από τους χώρους υγειονομικής ταφής. Εκπρόσωποι του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Κύπρου και τον Δήμο Λάρνακας παρουσίασαν τρόπους εκτροπής βιοαποβλήτων. Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε η πολύτιμη συμβολή των έργων Πληρώνω-Όσο-Πετάω στην επιτάχυνση της εκτροπής βιοαποβλήτων. Μεταξύ των 38 συμμετεχόντων, οι εκπρόσωποι Δήμων της Κύπρου και της Ελλάδας παρείχαν μοιράστηκαν την πολύτιμη εμπειρία τους σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων. Όλες οι παρουσιάσεις ομιλητών είναι διαθέσιμες στο Events: LIFE PAYT (life-payt.eu)

Περισσότερα