Δοχεία PAYT για συλλογική χρήση που συζητήθηκαν με το LIPOR

Στις 8 Αυγούστου 2018, εκπρόσωποι του έργου LIFE PAYT, δηλαδή ο Δήμος του Αβέιρο και το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της Κοΐμπρα (IPC), πραγματοποίησαν τεχνική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της LIPOR, που βρίσκεται στο Ermesinde.

Αυτή η συνάντηση προκύπτει από ορισμένα προβλήματα που εντοπίστηκαν στα κοντέινερ PAYT που είναι εγκατεστημένα στο Aveiro και στοχεύουν στην ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με συλλογικά δοχεία PAYT. Υπεύθυνος για την LIPOR που καθοδήγησε την επίσκεψη ήταν ο Paulo Rodrigues, ο οποίος έδειξε διάφορα μοντέλα εμπορευματοκιβωτίων που έχουν αναπτυχθεί από την LIPOR και μοιράστηκε τις ιδέες του για αυτά, έχοντας συζητήσει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μοντέλου.

Οι εκπρόσωποι της CMA, της Paula Lopes και του Fernando Almeida, και ο συντονιστής του έργου LIFE PAYT, η Célia Dias Ferreira αντάλλαξαν ιδέες με τον Paulo Rodrigues σχετικά με τα εμπορευματοκιβώτια PAYT που είναι εγκατεστημένα στο Aveiro και πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν.