Το έργο LIFE PAYT παρουσιάζεται σε σεμινάριο για τα απόβλητα στο Monsaraz

Το έργο LIFE PAYT παρουσιάστηκε από τον συντονιστή, καθηγητή Célia Dias-Ferreira, στο Σεμινάριο «Από τα απόβλητα στα νέα προϊόντα - Κοινή ευθύνη», στο Reguengos de Monsaraz της Πορτογαλίας, στις 6 Απριλίου.

Εκτός από το εκτεθειμένο έργο, παρουσιάστηκαν επίσης συγκριτικά δεδομένα σχετικά με το σύστημα PAYT στην Ευρώπη, τα οποία δείχνουν αποτελέσματα που χρησιμεύουν ως απάντηση σε δύο προκλήσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων: το να λογοδοτούν τα άτομα για τα απόβλητα που παράγουν και να ενθαρρύνονται θετικές συμπεριφορές μέσω ενός τιμολογίου πιο δίκαιος.

Ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε ήταν η συμπεριφορά του πορτογάλου πολίτη απέναντι στον διαχωρισμό των αποβλήτων, με μόνο το 34% του πληθυσμού να εκτελεί τον διαχωρισμό με συνέπεια. Παρ 'όλα αυτά, το 11% υποτίθεται ότι δεν θα χωρίσει ποτέ και μεταξύ των λόγων της αρνητικής στάσης είναι: έλλειψη χώρου (24%), απόσταση από το οικοσημείο (22%) και 6% πιστεύουν ότι δεν αξίζει τον κόπο.