Οικονομική επιβράβευση των κατοίκων που ανακυκλώνουν στο Δήμο Βριλησσίων

Ο Δήμος Βριλησσίων ανακοίνωσε την παροχή οικονομικών προνομίων για τους κατοίκους που ανακυκλώνουν (τόσο τα ξηρά ανακυκλώσιμα όσο και τα βιοαπόβλητά τους), ελαχιστοποιώντας με τον τρόπο αυτό την ποσότητα των υπολειμματικών απορριμμάτων τα οποία οδηγούνται προς ταφή. Το έργο LIFE PAYT που χαίρει πιλοτικής εφαρμογής στο Δήμο Βριλησσίων θα συνδεθεί με τη δημοτική πλατφόρμα Followgreen.gr, επιβραβεύοντας έμπρακτα τους κατοίκους με περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.

Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα:

https://goo.gl/He9V3A