Το έργο LIFE PAYT παρουσιάζεται σε σεμινάριο στο Νότο της Πορτογαλίας

Ο συντονιστής του έργου LIFE PAYT, καθηγητής Célia Dias-Ferreira, συμμετείχε στο Σεμινάριο «Από τα απόβλητα σε νέα προϊόντα – Κοινή ευθύνη» στο Reguengos de Monsaraz της Πορτογαλίας, στις 6 Απριλίου.

Εκτός από το προαναφερθέν έργο, παρουσιάστηκαν επίσης ορισμένα συγκριτικά δεδομένα για το σύστημα PAYT στην Ευρώπη, επισημαίνοντας αποτελέσματα που είναι χρήσιμα ως απάντηση σε δύο προκλήσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων: να θεωρήσουμε τα άτομα υπεύθυνα για τα απόβλητα που παράγουν και να ενθαρρύνουν τη θετική συμπεριφορά μέσω ενός δίκαιου τιμολογίου.

Ένα άλλο ζήτημα που συζητήθηκε ήταν η συμπεριφορά του πορτογάλου πολίτη όσον αφορά τον διαχωρισμό των αποβλήτων, καθώς μόνο το 34% του πληθυσμού χωρίζεται με συνέπεια. Παρ ‘όλα αυτά, το 11% θεωρεί ότι ποτέ δεν διαχωρίζεται και μεταξύ των λόγων για την αρνητική στάση είναι: έλλειψη χώρου (24%), απόσταση από σημεία ανακύκλωσης στην άκρη (22%) και 6% πιστεύουν ότι δεν είναι άξια.

Monsaraz photo