3 Νοεμβρίου 2016: Εκδήλωση INTERLIFE

Η εκδήλωση INTERLIFE, που διοργάνωσε η APA (Πορτογαλική Υπηρεσία Περιβάλλοντος), πραγματοποιήθηκε στις 3 και 4 Νοεμβρίου στο Λούσο. Μετά από πρόσκληση του APA, το έργο LIFE PAYT έκανε μια συνοπτική παρουσίαση για το έργο και για την εμπειρία της προετοιμασίας και της υποβολής της αίτησης.

Αυτή η εκδήλωση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για να μοιραστείτε εμπειρίες σχετικά με το σχεδιασμό και την εκτέλεση ενός έργου LIFE, καθώς και τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου του.

Για να παρακολουθήσετε τις δραστηριότητες των έργων LIFE στην Πορτογαλία αφήστε ένα παρόμοιο στη σελίδα LIFE InPortugal στο Facebook.