Έναρξη του έργου LIFE PAYT στη Λισαβόνα

Το Πολυτεχνείο της Κοΐμπρα, σε συνεργασία με το Δήμο της Κοΐμπρα, το Δήμο του Αβέιρο, το Δήμο Condeixa-a-Nova και το Πανεπιστήμιο του Αβέιρο θα ξεκινήσουν το έργο LIFE PAYT στις 24 Νοεμβρίου στις 2:00 μ.μ. στη Λισαβόνα – Ένα εργαλείο για τη μείωση των αποβλήτων στη Νότια Ευρώπη. Η εκδήλωση είναι δωρεάν και απαιτείται εγγραφή.

Το Πολυτεχνείο της Κοΐμπρα, σε συνεργασία με το Δήμο της Κοΐμπρα, το Δήμο του Αβέιρο, το Δήμο Condeixa-a-Nova και το Πανεπιστήμιο του Αβέιρο θα ξεκινήσουν το έργο LIFE PAYT στις 24 Νοεμβρίου στις 2:00 μ.μ. στη Λισαβόνα – Ένα εργαλείο για τη μείωση των αποβλήτων στη Νότια Ευρώπη. Η εκδήλωση είναι δωρεάν και απαιτείται εγγραφή.

Το έργο στοχεύει να δοκιμάσει ένα μοντέλο τιμολόγησης αποβλήτων PAYT (pay-just-what-you-throw-away) που είναι πιο δίκαιο για τον καταναλωτή και τον έμπορο, καθώς και να ενθαρρύνει τον κατάλληλο διαχωρισμό των αποβλήτων. Ένα άλλο πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι η μείωση του κόστους των δήμων με τη συλλογή και την επεξεργασία των αποβλήτων, συμβάλλοντας στην οικονομική βιωσιμότητά του.

Το έργο, προϋπολογισμού 2.517.571 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαρκεί 3 χρόνια. Ελπίζεται ότι αυτή η πρωτοβουλία θα επιτρέψει την ανάπτυξη εξαγώγιμων μεθοδολογιών σε παρόμοιες περιοχές στην Ευρώπη, καθιστώντας τους συμμετέχοντες δήμους πρωτοπόρους στην εφαρμογή της έννοιας PAYT.