Το LIFE PAYT Project ήταν παρόν στα 10 διεθνή σεμινάρια τεχνικών αποβλήτων

Μεταξύ 21 και 23 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στο Instituto Superior de Engenharia do Porto η 10η Διεθνής Τεχνική Ημέρα Αποβλήτων, που διοργανώθηκε από την APESB – Πορτογαλική Ένωση Υγειονομικής και Περιβαλλοντικής Μηχανικής. Αυτές τις μέρες πραγματοποιούνται κάθε δύο χρόνια, συγκεντρώνοντας τους πιο σχετικούς επαγγελματίες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα στην περιοχή των αποβλήτων. Η εκδήλωση υποτάχθηκε στο θέμα “Προόδους στη διαχείριση αποβλήτων στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας” και αφορούσε, μεταξύ άλλων, θέματα που θεωρούνται προτεραιότητα από τον τομέα, δηλαδή την επιλεκτική συλλογή από πόρτα σε πόρτα, τη συλλογή βιολογικών αποβλήτων και τα συστήματα PAYT.