Οι περιβαλλοντολόγοι λένε ότι η Πορτογαλία δεν γνωρίζει πόσα στερεά απόβλητα παράγει και ανακυκλώνει

Zero – Associação Terrestre Sustentável – καταγγέλλει ότι η Πορτογαλία δεν γνωρίζει πόσα στερεά απόβλητα παράγει, ούτε πόσα ανακυκλώνει.

Το συμπέρασμα έρχεται μετά από λεπτομερή ανάλυση των δεδομένων που παρέχονται από την Πορτογαλική Υπηρεσία Περιβάλλοντος και τη Ρυθμιστική Αρχή για τις Υπηρεσίες Νερού και Αποβλήτων στην Πορτογαλία.

Τα στοιχεία που παρουσιάζονται από τις δύο οντότητες δεν ταιριάζουν. Μεταξύ των δύο υπάρχει μια διαφορά 200 χιλιάδων τόνων, γεγονός που οδηγεί το Zero στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει αξιοπιστία για την αξιολόγηση των αποβλήτων που υφίστανται πραγματικά επεξεργασία στην Πορτογαλία.

Ο Zero προσθέτει επίσης ότι η Πορτογαλική Υπηρεσία Περιβάλλοντος δεν γνωρίζει πόσα απόβλητα ανακυκλώνονται στη χώρα.

Οι δύο οντότητες, λέει ο Zero, λαμβάνουν περισσότερα από 11 εκατομμύρια ευρώ από τους φορολογούμενους και αποτυγχάνουν. Γι ‘αυτό απαιτεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος να δημιουργήσει ένα απαιτητικό και αξιόπιστο σύστημα συλλογής και επικύρωσης δεδομένων.

Πρωτότυπα νέα για το RTP