Αβέιρο: Έγκριση τιμολογίων αποβλήτων PAYT (“Pay-As-You-Throw”)

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Αβέιρο προωθεί το ευρωπαϊκό έργο «LIFE PAYT», το οποίο ενσωματώνεται από τα τέλη του 2016 μαζί με τις πόλεις της Λισαβόνας, της Condeixa-a-Nova, της Βριλήσσια (Ελλάδα) και της Λάρνακας (Κύπρος).

Ο κύριος στόχος του έργου LIFE PAYT είναι να υποστηρίξει τους δήμους στην υιοθέτηση των τιμολογίων αποβλήτων PAYT (“Pay-as-you-throw”), το οποίο θα ενθαρρύνει την υιοθέτηση πρακτικών πρόληψης και διαχωρισμού αποβλήτων, ενθαρρύνοντας την επιλεκτική συλλογή. Σκοπός είναι οι μεθοδολογίες που αναπτύσσονται να μπορούν να επεκταθούν και σε άλλους δήμους της Νότιας Ευρώπης, συμβάλλοντας στην καλύτερη διαχείριση των ευρωπαϊκών πόρων και στην εφαρμογή εθνικών και ευρωπαϊκών περιβαλλοντικών στρατηγικών.

Στο Aveiro θα εφαρμοστεί σε πιλοτική περιοχή – Urbanização da Forca Vouga, όπου 26 εμπορευματοκιβώτια αδιαφοροποίητων αποβλήτων θα αντικατασταθούν από εμπορευματοκιβώτια με πρόσβαση με ατομική κάρτα, τα οποία θα διανεμηθούν από το Δημοτικό Επιμελητήριο σε εύθετο χρόνο.

Στις 17 Απριλίου, η Citibrain επιλέχθηκε ως ο προμηθευτής της τεχνολογίας που είναι εγγενής στην παροχή της λύσης ελέγχου εμπορευματοκιβωτίων, επικοινωνίας και πρόσβασης. Η Citibrain είναι μια εξειδικευμένη κοινοπραξία εταιρειών Aveirenses Wavecom, Ubiwhere και Micro IO.

Από τον Μάιο, η Δημαρχείο του Αβέιρο και το Escola Superior Agrária de Coimbra προετοιμάζουν την ανακοίνωση του έργου στους πολίτες. Αυτό το σχέδιο περιλαμβάνει τη δημόσια παρουσίαση του έργου, την ανάπτυξη φυλλαδίων και πινακίδων.

Επίσης τον Μάιο, η EcoGestus ήταν η εταιρεία που επιλέχθηκε για τον χαρακτηρισμό των αποβλήτων από το Urbanização da Forca. Αυτό το έργο θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις ERSUC, με τη συνεργασία της SUMA, η οποία θα κάνει ένα κύκλωμα αφιερωμένο στην αστικοποίηση για τέσσερις ημέρες. Στο τέλος του έργου, η εξέλιξη της συμπεριφοράς σχετικά με τα ανακυκλώσιμα απόβλητα θα αναλυθεί ξανά. Στις 8 Ιουνίου, ο προαναφερόμενος χαρακτήρας απογειώθηκε.

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Dias do Ambiente 2017», επισημαίνουμε την τοπική συνεδρία διευκρινίσεων, στις 8 Ιουνίου, με τη συμμετοχή του Δημοτικού Συμβουλίου του Αβέιρο, τα στοιχεία της κοινοπραξίας, το Πολυτεχνείο της Κοΐμπρα, το Πανεπιστήμιο του Αβέιρο, τους κατοίκους και έμποροι από το Urbanização Forca-Vouga και το Citibrain, οι οποίοι παρουσίασαν το κοντέινερ σε δοκιμές. Αυτή η συνεδρία πραγματοποιήθηκε στο πρώην καπετάνιο του λιμανιού του Αβέιρο, με ελεύθερη είσοδο, όπου εξηγήθηκε ποιο είναι το έργο, πώς θα εκτελεστεί και πού οι κάτοικοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν το νέο σύστημα.

Δήμος Αβέιρο