Συμμετοχή LIFE PAYT στο 5ο Διεθνές Συνέδριο WASTES

Η ομάδα ερευνητών από το LIFE PAYT Project συμμετείχε στο 5ο Διεθνές Συνέδριο WASTES: Λύσεις, Θεραπείες και Ευκαιρίες, που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 4 και 6 Σεπτεμβρίου, στην Costa da Caparica.

Η εκδήλωση περιλάμβανε πέντε παρουσιάσεις που σχετίζονται με το έργο LIFE PAYT: τρεις παρουσιάσεις αφορούσαν την τεχνολογία που εφαρμόστηκε στο σύστημα PAYT, μία παρουσίαση αφορούσε τις δημόσιες πολιτικές στην Πορτογαλία που προωθούν το PAYT και μια άλλη παρουσίαση σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που είχε η υιοθέτηση του νέου παράγει.