Τεχνική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της CITVRSU στην Κοΐμπρα

Η ομάδα IPC του έργου LIFE PAYT επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Ολοκληρωμένου Κέντρου για την Επεξεργασία και την Αξιοποίηση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (CITVRSU) στην Κοΐμπρα, τη διαχείριση της ERSUC – Solid Waste of the Center S.A.

Η επίσκεψη στις εγκαταστάσεις μας επέτρεψε να παρατηρήσουμε τον κύκλο επεξεργασίας από το λάκκο όπου απορρίπτονται όλα τα απόβλητα, στη ζώνη ωρίμανσης του κομπόστ. Βλέπουμε πώς το οργανικό κλάσμα μετά τον μηχανικό διαχωρισμό γίνεται κατάλληλο οργανικό διορθωτικό για φτωχά εδάφη.

Ο στόχος ήταν να μάθουμε για το σύστημα επεξεργασίας αποβλήτων της ERSUC και να μοιραστούμε εμπειρίες, προωθώντας το έργο LIFE PAYT.