Κάτοικοι τόσο του Δήμου Βριλησσίων όσο και γειτονικών περιοχών είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το έργο.

Στην υπαίθρια αγορά που οργανώνεται στο Δήμο Βριλησσίων κάθε χρόνο στις 24-25 Μαΐου, εκπρόσωποι του Δήμου Βριλησσίων συγκεντρώθηκαν προκειμένου να ενημερώσουν τους επισκέπτες για το έργο LIFE PAYT.

 

Κάτοικοι τόσο του Δήμου Βριλησσίων όσο και γειτονικών περιοχών είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το έργο.