Διαδικασία που ξεκίνησε για την τροποποίηση του τιμολογιακού κανονισμού της υπηρεσίας διαχείρισης αποβλήτων

Στις 11 Οκτωβρίου, η ERSAR δημοσίευσε στον επίσημο ιστότοπό της, την αρχή της «διαδικασίας προετοιμασίας τροποποιήσεων για την τροποποίηση του τιμολογιακού κανονισμού της υπηρεσίας διαχείρισης αστικών αποβλήτων».

Μέχρι τις 25 Οκτωβρίου (όταν τελειώσει η περίοδος των 10 εργάσιμων ημερών), το ERSAR καλεί όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να στείλουν μέσω email ([email protected]) συνεισφορές και προτάσεις που θεωρούν σχετικές στο πλαίσιο της αναθεώρησης του κανονισμού τιμολόγησης Αστικά απόβλητα.

Σύμφωνα με τη δημοσίευση, αργότερα, “τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να σχολιάσουν το σχέδιο κανονισμού που θα υποβληθεί σε δημόσια διαβούλευση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του καταστατικού ERSAR, που εγκρίθηκε με το νόμο αριθ. 10/2014 , και με τις διατάξεις του άρθρου 101 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. “