Το Condeixa δοκιμάζει την προσαρμογή των αισθητήρων στο όχημα για τη συλλογή αποβλήτων

Πριν από την έναρξη του διαγωνισμού για την προσαρμογή του οχήματος για τη συλλογή αποβλήτων και την προσαρμογή των εμπορευματοκιβωτίων με το RFID που ελέγχει το άνοιγμα των απορριμμάτων απορριμμάτων, ο δήμος πραγματοποίησε πιλοτική δοκιμή για να βοηθήσει στον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών. Για αυτήν τη δοκιμή, ένα όχημα συλλογής απορριμμάτων από τον δημοτικό στόλο προσαρμόστηκε με συσκευή ανάγνωσης RFID και κεραία. Επιπλέον, οι ετικέτες RFID εγκαταστάθηκαν σε 200 εμπορευματοκιβώτια και τοποθετήθηκαν σε εμπορικά καταστήματα στο Condeixa. Και ένα πειραματικό σύστημα διαχείρισης (πλατφόρμα λογισμικού) εγκαταστάθηκε σε έναν υπολογιστή. Το σύστημα άρχισε να δοκιμάζεται από τον Ιούλιο του 2017 και οι τεχνικές επιλογές προσαρμόστηκαν. Η διαδικασία απόκτησης του εξοπλισμού που απαιτείται για το σχετικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

 

 

 

Πιλοτική δοκιμή στο Condeixa: Προσαρμογή οχήματος (αριστερά) και Πλατφόρμα διαχείρισης (δεξιά)