Η ομάδα LIFE PAYT διεξάγει έρευνα για τον μη εγχώριο τομέα στο Condeixa-a-Nova

Στις 16, 21 και 22 Ιανουαρίου και στις 4 και 5 Φεβρουαρίου 2020, οι ομάδες IPC και CMC διενήργησαν προσωπικές έρευνες γνώμης σε διάφορες ενορίες του δήμου Condeixa-a-Nova, στο πλαίσιο μιας δράσης αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE PAYT. Επικεντρώθηκε μόνο στον μη εγχώριο τομέα, οι έρευνες είχαν ως στόχο να συλλέξουν την αντίληψη και τη συμπεριφορά των υπευθύνων για

Read more

Η Condeixa-a-Nova διαθέτει δύο νέα οχήματα για τη μέτρηση του όγκου των αποβλήτων και την προώθηση της ανακύκλωσηςo

Ο δήμος Condeixa-a-Nova έλαβε τον Νοέμβριο μια νέα συλλογή μικτών αποβλήτων αυτοκινήτων που θέλετε να απαντήσετε στην εφαρμογή του συστήματος PAYT (Πληρώστε καθώς πετάτε / πληρώνετε για όσα βρίσκονται έξω), αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το πρώτο τρίμηνο του 2020, ωφελώντας περισσότερους που διαχωρίζουν τα ανακυκλώσιμα. Εκτός από τη συλλογή μικτών αποβλήτων αυτοκινήτων, η πόλη απέκτησε επίσης μια δεύτερη συλλογή

Read more

Επίσκεψη παρακολούθησης στο έργο LIFE PAYT στο Condeixa-a-Nova

Η 3η επίσκεψη παρακολούθησης στο έργο LIFE PAYT, που πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή / EASME με την παρουσία της Dr. Filipa Ferrão, πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Ιουνίου, στο Condeixa-a-Nova. Η επίσκεψη περιελάμβανε Τεχνική Συνάντηση όπου παρουσιάστηκε το έργο που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου LIFE PAYT. Όλοι οι Πορτογάλοι εταίροι (Δήμος Αβέιρο, Δήμος Condeixa-a-Nova, Δήμος της Λισαβόνας, IPC

Read more

Η Condeixa-a-Nova ξεκίνησε τη δωρεάν συλλογή αποβλήτων από εμπορικές εγκαταστάσεις

ERSUC – Τα Στερεά Απόβλητα του Κέντρου ξεκίνησαν, τον Αύγουστο, τη δωρεάν υπηρεσία συλλογής απορριμμάτων από πόρτα σε πόρτα από εμπορικές εγκαταστάσεις στο Condeixa-a-Nova, ανακοίνωσε σήμερα τον δήμο αυτής της περιοχής της Κοΐμπρα. “Με στόχο την αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των ανακυκλώσιμων αποβλήτων, το ERSUC – Στερεά απόβλητα του Κέντρου, σε συνεργασία με τον δήμο Condeixa, ξεκίνησε στις

Read more

Τεχνική επίσκεψη στο σύστημα PAYT στο ιστορικό κέντρο της Γκιμαράες

Στις 15 Νοεμβρίου, η τεχνική ομάδα του έργου LIFE PAYT επισκέφθηκε το VITRUS Ambiente για να παρακολουθήσει την εφαρμογή του PAYT στο ιστορικό κέντρο. Η επίσκεψη είχε ως κύριο στόχο την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών στα συστήματα PAYT. Συζητήθηκαν διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με το σύστημα, συχνότητες συλλογής, ισχύουσα τιμολόγηση, εκστρατείες ευαισθητοποίησης, μεταξύ άλλων. Καθ ‘όλη τη διάρκεια του απογεύματος,

Read more

Το Condeixa δοκιμάζει την προσαρμογή των αισθητήρων στο όχημα για τη συλλογή αποβλήτων

Πριν από την έναρξη του διαγωνισμού για την προσαρμογή του οχήματος για τη συλλογή αποβλήτων και την προσαρμογή των εμπορευματοκιβωτίων με το RFID που ελέγχει το άνοιγμα των απορριμμάτων απορριμμάτων, ο δήμος πραγματοποίησε πιλοτική δοκιμή για να βοηθήσει στον καθορισμό των τεχνικών προδιαγραφών. Για αυτήν τη δοκιμή, ένα όχημα συλλογής απορριμμάτων από τον δημοτικό στόλο προσαρμόστηκε με συσκευή ανάγνωσης RFID

Read more

Η Condeixa γνωρίζει τη σύνθεση των αστικών απορριμμάτων της

Μια εκστρατεία για τον φυσικό χαρακτηρισμό των αστικών αποβλήτων στην Condeixa πραγματοποιήθηκε από τις 27 έως τις 31 Μαρτίου. Ο στόχος είναι να εκτιμηθεί η σύνθεση των αδιαφοροποίητων αποβλήτων που συλλέγει ο δήμος σε διάφορες τοποθεσίες του δήμου. Η εκστρατεία που διήρκεσε πάνω από 5 ημέρες ανέλυσε διάφορα εμπορευματοκιβώτια αδιαφοροποίητων αποβλήτων, ειδικά αυτά που δημιουργήθηκαν από τον εμπορικό τομέα. Το

Read more

Καθορίστηκε το σύνολο περιβαλλοντικών δεικτών για το έργο LIFE-PAYT

Κατά τη διάρκεια του έργου LIFE PAYT, θα χρησιμοποιηθούν δείκτες για τη μέτρηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των διαφόρων δράσεων. Η επιλογή των δεικτών πραγματοποιήθηκε από μια ομάδα από το Πολυτεχνικό Ινστιτούτο της Κοΐμπρα (IPC) σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τις εμπλεκόμενες Τοπικές Αρχές. Πόσα απόβλητα παράγουμε; Πόσα χωρίζουμε; Πόσα θα μπορούσαμε να χωρίσουμε;

Read more

Το σύστημα μετρά την ποσότητα απορριμμάτων σε δοχεία για τον προσδιορισμό του ρυθμού

Ένα έργο που προωθεί τον διαχωρισμό και την ανακύκλωση αποβλήτων δοκιμάζεται στη Λισαβόνα, το Αβέιρο και την Κοντέιξα. Οι κάδοι απορριμμάτων καταγράφουν την ποσότητα ή τον όγκο των αποβλήτων που διατίθενται από έναν συγκεκριμένο παραγωγό και το τιμολόγιο καταβάλλεται ανάλογα. Ως εκ τούτου, η προώθηση της ανακύκλωσης με σκοπό την καταβολή χαμηλότερου τιμολογίου. Πρωτότυπα νέα σε SIC Notícias.

Read more

Η Condeixa στοιχηματίζει στη μείωση των αποβλήτων

Είναι ένα εργαλείο για τη μείωση των αποβλήτων στη Νότια Ευρώπη, μέσω ενός συνόλου μεθόδων, τεχνολογιών και δράσεων που “οδηγούν σε αλλαγή συμπεριφοράς εκ μέρους του πληθυσμού”, συμβάλλοντας στην “πρόληψη και μείωση της ποσότητας των αδιαφοροποίητων αποβλήτων. και να αυξήσει τον διαχωρισμό ». Διακυβεύεται το έργο LIFE PAYT, το οποίο ξεκίνησε χθες στη Λισαβόνα, και το οποίο βασίζεται στην αρχή

Read more